fbpx

“Sáng tạo” mùa Đại hội cổ đông

Xét trên tổng thể công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra, kế hoạch phân chia lợi nhuận, lương thưởng rõ ràng nhưng chi tiết như thế nào cũng cần công bố cho cổ đông biết. Không thể có một mức thưởng bằng nhau cho cho mỗi ban lãnh đạo, điều này cần cơ chế đánh giá hiệu suất của cả người cao nhất là Giám đốc điều hành –CEO (tại Việt Nam quyền lực nhất lại thường là chủ tịch HĐQT). Một mắt xích nữa trong vấn đề minh bạch thông tin là ban kiểm toán nội bộ là bộ phận giám sát, đánh giá trực tiếp quy trình sản xuất, thương mại, tài chính, marketing…và báo cáo kịp thời lên Hội đồng quản trị. Một bản báo cáo thống kê các công việc đã làm trong năm qua, một năm họp bao nhiêu lần đã quá quen thuộc, thay vào đó hãy nói nhiều hơn về các việc chưa hoàn thành, các sai sót trọng yếu phát hiện trong năm. Cổ đông cũng muốn nhận được bảng đánh giá KPIs của ban lãnh đạo để chứng minh rằng công ty có một quy trình chuyên nghiệp, chuẩn mực cao và “không ngại” khi chia sẻ nó với các “đối tác” lâu dài của mình. Trong một số trường hợp vướng mắt trong quy trình, chậm trễ trong luồng thông tin nội bộ lại là những rào cản cho sự tăng trưởng chứ không phải vấn đề nằm ở chiến lược kinh doanh. Những số liệu cổ đông nhận được đều là những cái mà ban lãnh đạo đã làm được và đã là số liệu quá khứ, việc chia sẻ ra làm bức tranh hoạt động của công ty rõ ràng hơn, tạo sự hòa hợp và thỏa đáng cho mọi cổ đông, tăng sự tích cực trong hình ảnh và thương hiệu của công ty trong việc gọi vốn từ các cổ đông lớn hơn.

Một khía cạnh “sáng tạo” nữa nằm ở mối quan tâm của ban lãnh đạo đối với các hoạt động xã hội, phi lợi nhuận. Một tổ chức vững mạnh không chỉ trên khía cạnh sản xuất kinh doanh mà còn mang trên mình trách nhiệm xã hội lớn vì bản chất của kinh tế nằm ở “lòng người”. Cổ đông có thể tham khảo các hoạt động xã hội của Công ty thông qua Báo cáo thường niên hoặc các mục công bố tin tức, sự kiện trên website. Cách làm bình thường là doanh nghiệp sẽ dành một khoảng ngân sách nhất định hàng năm để thực hiện công tác xã hội như hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, trẻ em mồ côi, người già neo đơn, bảo vệ môi trường… Tình thần “đối tác” thể hiện ở quyền bình đẳng trong việc quyết định sử dụng tiền của cổ đông như thế nào, tức là cổ đông cũng có quyền quyết định tiền của mình sẽ nằm ở hoạt động từ thiện nào. Hằng năm, Berkshire vẫn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về những hoạt động xã hội năm tới công ty sẽ triển khai, ngân sách bao nhiêu, cụ thể chi cho tổ chức nào. Vì mỗi cổ đông lại có tâm tư, nguyện vọng riêng để ủng hộ khoản tiền của mình vào một tổ chức khác nhau, dựa trên cơ sở số đông Công ty có thể ra quyết định tốt hơn và làm hài lòng nhiều cổ đông hơn.

Cuối cùng, để hướng tới một tinh thần hợp tác tốt hơn, các thành viên ban quản trị đều nên làm việc với định hướng chủ sở hữu để quyền lợi của doanh nghiệp là quyền lợi chung của tất cả mọi thành viên. Cụm từ minh bạch và công bằng là câu chuyện mang tính dài hạn, quy mô lớn lên thường đi kèm với quyền lợi cũng như trách nhiệm nặng hơn. Chỉ kế thừa và làm tốt hơn đã là một nhiệm vụ khó khăn trước khi đi sang một cột mốc cao hơn là sáng tạo.

 

“Có thể chúng tôi chưa hoàn hảo, nhưng chúng tôi biết cách nỗ lực và học hỏi để trở thành nhà đầu tư giá trị” – VOT PARTNERS

Đăng ký nhận thông tin mới nhấtTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết mới nhất: