Là tổ chức nghiên cứu và đầu tư, trong đó tập hợp những nhà đầu tư có kinh nghiệm tại thị trường chứng khoán Việt Nam đến từ nhiều lĩnh vực, đặc biệt về mảng đầu tư cổ phiếu của các công ty đại chúng có đăng ký giao dịch và niêm yết tại ba sàn giao dịch.

VOT PARTNERS viết đầy đủ là Value of trust partners, chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng, giá trị của niềm tin. Niềm tin là khởi điểm của những khát khao, ước mơ và mọi mối quan hệ xung quanh đời sống một con người. Việc tạo dựng được niềm tin cần thời gian, và cần những điều tạo ra giá trị thực sự để xây dựng.

Ý NGHĨA LOGO 

Trao giá trị và tạo niềm tin, niềm tin được tạo ra và xây dựng dựa trên những giá trị mà các đối tác mang tới cho nhau. 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
Niềm tin vào giá trị:
Tìm kiếm những đối tác và những con người có sẵn niềm tin vào những điều giá trị.Trên cơ sở đó phát huy mạnh mẽ niềm tin này và chỉ thực hiện những việc tạo ra giá trị dương cho Cộng đồng và xã hội. 

Sáng tạo:
Giới hạn của mỗi người nằm ở tư duy của người đó, chúng tôi khuyến khích sự sáng tạo không giới hạn nhưng dựa trên sự kế thừa một cách thông minh, đồng thời vẫn phải đảm bảo việc tạo ra giá trị trong dài hạn. 

Kỷ luật: văn hóa kỷ luật là một trong 3 nhân tố đưa một tổ chức có thể phát triển và đi đường dài. 

NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TÔI
 
Thay đổi tư duy đầu tư là việc làm cần thiết và cũng là trách nhiệm của chúng tôi nhằm tạo ra một môi trường đầu tư chuyên nghiệp hơn, đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân với sự mất ưu thế về chuyên môn, kiến thức và cả thời gian dành cho các khoản đầu tư của mình. Trên nền tảng hiểu sâu sắc về đầu tư giá trị hướng tới sự hỗ trợ, hợp tác lâu dài của chúng tôi với các nhà đầu tư.
 
TẦM NHÌN
 
Tạo ra một tổ chức toàn cầu nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư có được hiệu quả đầu tư tốt hơn và một cuộc sống hạnh phúc hơn. 
Dưới đây là những nguyên nhân mà chúng tôi cũng như đa số các nhà đầu tư gặp phải, chúng tôi đúc kết ngắn gọn như sau: 

CHI PHÍ MA SÁT (GIAO DỊCH) QUÁ LỚN
Dựa trên các triết lý về đầu tư giá trị, chúng tôi tìm ra phương pháp đầu tư phù hợp, mang đến một giấc ngủ ngon cho mình. Thay đổi hẳn thói quen và công việc hàng ngày, thay vì quan sát những biến động ngắn hạn trên bảng điện, không có quy luật chung đó, chúng tôi chuyển sang nghiên cứu, đào sâu vào hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp. Phương pháp này giúp giảm hẳn chi phí giao dịch và thuế.

TÍNH TUÂN THỦ KỶ LUẬT TRONG CẢM XÚC, TÂM LÝ
Nghiên cứu về động cơ, tâm lý học hành vi giúp chúng tôi hiểu rõ bản thân và môi trường đầu tư xung quanh, nhằm nghiêng “ bàn cờ lợi thế” trong dài hạn về phía mình. Charlie Munger là một trong những người được đánh giá là thông thái hơn Warren Buffett trong lĩnh vực tâm lý học hành vi, tuy nhiên ông chưa bao giờ hết ngạc nhiên về sự phi lý trí của con người khi đối mặt với tiền bạc, vật chất và danh vọng. Bản chất của con người là không có tính kỳ luật và không phù hợp với việc “đầu tư dài hạn”, cho nên những phẩm chất này phải được rèn luyện theo quá trình lâu dài. 
 
NỀN TẢNG CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ
Chúng tôi tìm đến phương pháp đầu tư giá trị và được soi sáng “ trí tuệ” bằng những triết lý của các nhà đầu tư huyền thoại cùng thế hệ học trò xuất sắc của họ như Warren Buffett, Charlie Munger, Phil Town, Monish Pabrai, Guy Spier……Phương pháp này giúp giảm được chi phí giao dịch, tính tuân thủ được đảm bảo cao hơn vì để hình thành lên niềm tin vững chắc cần một quá trình nghiên cứu rất kĩ lưỡng và nhiều thời gian. Tính nền tảng của phương pháp này xin được trích ra một câu nói nổi tiếng của Charlie Munger “còn gì đúng đắn hơn là đầu tư giá trị”, ngay cả một điều hiển nhiên đúng như một chân lý cũng khiến con người ta phải mất nhiều năm để tìm kiếm và hiểu được là trong dài hạn giá cổ phiếu sẽ phản ánh đúng giá trị thực của một công ty. Các học trò của Benjamin Graham đều đã thành công với phương pháp này.