fbpx

PHÒNG THỰC CHIẾN

Phòng thực chiến: Các kiến thức và triết lý sẽ áp dụng vào các vấn đề thực tế trong doanh nghiệp tại Việt Nam

Mục đích: Hình thành nên nhiều góc nhìn sâu sắc từ đó tạo nên bức tranh tổng hòa về doanh nghiệp nhằm củng cố thêm niềm tin trong đầu tư.