fbpx

PHÒNG LĨNH HỘI

Phòng lĩnh hội: Khi có nền tảng tư duy đúng đắn thì quá trình lĩnh hội sẽ diễn ra nhanh hơn. Thông qua những cuốn sách hay viết về cuộc đời của các bậc vĩ nhân. Chúng tôi tóm tắt lại những kinh nghiệm và bài học quý giá của họ. Đây là tài sản vô cùng quý báu được đúc kết bằng chính nỗ lực, khó khăn

Mục đích: Hiểu về triết lý và quá trình hình thành lên triết lý của họ. Góp phần hỗ trợ và hoàn thiện thêm triết lý cho người đọc